NJ0151-53E

> Liên Hệ Chúng Tôi

NJ0151-53E

Đặc điểm kỹ thuật

Tính năng, đặc điểm

Automatic21 Jewels

Chi tiết