NC0206-18E

> Liên Hệ Chúng Tôi

NC0206-18E

Đặc điểm kỹ thuật

Tính năng, đặc điểm

AutomaticSuper TitaniumTMDuratectThe CITIZENLimitedMade in Japan

Chi tiết