NB6021-17E

> Liên Hệ Chúng Tôi

NB6021-17E

Đặc điểm kỹ thuật

Tính năng, đặc điểm

AutomaticSuper TitaniumTMDuratectWater Resistant to 200MLuminous Hands and Index

Chi tiết