NB6008-82X

> Liên Hệ Chúng Tôi

NB6008-82X

Đặc điểm kỹ thuật

Tính năng, đặc điểm

AutomaticMade in JapanWater Resistant to 200MSuper TitaniumTMLimited

Chi tiết