JY8147-01X

> Liên Hệ Chúng Tôi

JY8147-01X

Đặc điểm kỹ thuật

Tính năng, đặc điểm

Eco-DriveWater Resistant to 200MPerpetual CalendarRadio-ControlledWorld TimeChronograph