JY8125-54L

> Liên Hệ Chúng Tôi

JY8125-54L

Đặc điểm kỹ thuật

Tính năng, đặc điểm

Eco-DriveWater Resistant to 200MGlobal Radio-ControlledLuminous Hands and IndexChronographPerpetual Calendar