JY8120-58E

> Liên Hệ Chúng Tôi

JY8120-58E

Đặc điểm kỹ thuật

Tính năng, đặc điểm

Eco-DriveSSWater Resistant to 200MPerpetual CalendarRadio-ControlledWorld TimeChronographSS