JY8084-17H

> Liên Hệ Chúng Tôi

JY8084-17H

Đặc điểm kỹ thuật

Tính năng, đặc điểm

Eco-DriveLuminous Hands and IndexWater Resistant to 200MChronographGlobal Radio-ControlledPerpetual Calendar