JY8074-11X

> Liên Hệ Chúng Tôi

JY8074-11X

Đặc điểm kỹ thuật

Tính năng, đặc điểm

Eco-DrivePerpetual CalendarWater Resistant to 200MGlobal Radio-ControlledLuminous Hands and IndexChronographWorld Time