JR4065-09E

> Liên Hệ Chúng Tôi

JR4065-09E

Đặc điểm kỹ thuật

Tính năng, đặc điểm

Eco-DriveSuper TitaniumTMPerpetual CalendarWorld TimeWater Resistant to 200MChronographPU

Chi tiết