EE1007-59W

> Liên Hệ Chúng Tôi

EE1007-59W

Đặc điểm kỹ thuật

Tính năng, đặc điểm

Eco-DriveSuper TitaniumTMDuratectLuminous Hands and IndexGlobal Radio-ControlledChronographPerpetual CalendarMade in JapanLimited