CC5006-06L

> Liên Hệ Chúng Tôi

CC5006-06L

Đặc điểm kỹ thuật

Tính năng, đặc điểm

Eco-DriveSuper TitaniumTMDuratectPerpetual CalendarWorld TimeWater Resistant to 200MDiversPU