CC4066-69E

> Liên Hệ Chúng Tôi

CC4066-69E

Đặc điểm kỹ thuật

Tính năng, đặc điểm

Eco-DriveChronographMade in JapanGPSSuper TitaniumTMLuminous Hands and IndexPerpetual Calendar