CC4065-61Y

> Liên Hệ Chúng Tôi

CC4065-61Y

Đặc điểm kỹ thuật

Tính năng, đặc điểm

Eco-DriveChronographMade in JapanGPSSuper TitaniumTMLuminous Hands and IndexHakuto-R Limited