CC4055-14H

> Liên Hệ Chúng Tôi

CC4055-14H

Đặc điểm kỹ thuật

Tính năng, đặc điểm

Eco-DriveChronographMade in JapanGPSSuper TitaniumTMLuminous Hands and IndexPerpetual Calendar