CC4054-68L

> Liên Hệ Chúng Tôi

CC4054-68L

Đặc điểm kỹ thuật

Tính năng, đặc điểm

Eco-DriveChronographMade in JapanGPSSuper TitaniumTMLuminous Hands and IndexPerpetual CalendarLimited Edition