CB5967-66L

> Liên Hệ Chúng Tôi

CB5967-66L

Đặc điểm kỹ thuật

Tính năng, đặc điểm

Eco-DriveChronographGlobal Radio-Controlled24 World Cities TimeMade in Japan

Chi tiết