CB5956-89L

> Liên Hệ Chúng Tôi

CB5956-89L

Đặc điểm kỹ thuật

Tính năng, đặc điểm

Eco-DriveWater Resistant to 100MGlobal Radio-ControlledChronographPerpetual Calendar