CB5920-86E

> Liên Hệ Chúng Tôi

CB5920-86E

Đặc điểm kỹ thuật

Tính năng, đặc điểm

Eco-DriveWater Resistance 200mPerpetual CalendarGlobal Radio-ControlledLuminous Hands and IndexChronograph