CB5884-88H

> Liên Hệ Chúng Tôi

CB5884-88H

Đặc điểm kỹ thuật

Tính năng, đặc điểm

Eco-DriveSSRadio-ControlledPerpetual CalendarWater Resistant to 200mWorld Time

Chi tiết