CB5039-11L

> Liên Hệ Chúng Tôi

CB5039-11L

Đặc điểm kỹ thuật

Tính năng, đặc điểm

Eco-DriveWater Resistance 200mPerpetual Calendar