CB5037-17X

> Liên Hệ Chúng Tôi

CB5037-17X

Đặc điểm kỹ thuật

Tính năng, đặc điểm

Eco-DrivePerpetual CalendarWater Resistant to 200MChronograph