CB5009-55E

> Liên Hệ Chúng Tôi

CB5009-55E

Đặc điểm kỹ thuật

Tính năng, đặc điểm

Eco-DriveWater Resistant to 200MGlobal Radio-ControlledPerpetual CalendarChronograph