CB5006-02L

> Liên Hệ Chúng Tôi

CB5006-02L

Đặc điểm kỹ thuật

Tính năng, đặc điểm

Eco-DriveWater Resistant to 200MGlobal Radio-ControlledPerpetual CalendarChronograph