CB0241-85X

> Liên Hệ Chúng Tôi

CB0241-85X

Đặc điểm kỹ thuật

Tính năng, đặc điểm

Eco-DriveWater Resistance 200mPerpetual CalendarGlobal Radio-ControlledLuminous Hands and Index