CB0240-88L

> Liên Hệ Chúng Tôi

CB0240-88L

Đặc điểm kỹ thuật

Tính năng, đặc điểm

Eco-DriveWater Resistance 200mPerpetual CalendarGlobal Radio-ControlledLuminous Hands and Index