CA0820-50X

> Liên Hệ Chúng Tôi

CA0820-50X

Đặc điểm kỹ thuật

Tính năng, đặc điểm

Eco-DriveWater Resistant to 200MLuminous Hands and IndexChronograph