CA0770-72X

> Liên Hệ Chúng Tôi

CA0770-72X

Đặc điểm kỹ thuật

Tính năng, đặc điểm

Eco-DriveLuminous Hands and IndexChronograph

Chi tiết