BN0227-17X

> Liên Hệ Chúng Tôi

BN0227-17X

Đặc điểm kỹ thuật

Tính năng, đặc điểm

Eco-DriveWater Resistant to 200MLuminous Hands and IndexSuper TitaniumTM