BL5497-85W

> Liên Hệ Chúng Tôi

BL5497-85W

Đặc điểm kỹ thuật

Tính năng, đặc điểm

Eco-DriveChronographPerpetual CalendarLuminous Hands and IndexLimitedMade in Japan