AT9128-87X

> Liên Hệ Chúng Tôi

AT9128-87X

Đặc điểm kỹ thuật

Tính năng, đặc điểm

Eco-DriveChronographPerpetual Calendar26 World Cities TimeLuminous Hands and Index

Chi tiết