AT8285-68Z

> Liên Hệ Chúng Tôi

AT8285-68Z

Đặc điểm kỹ thuật

Tính năng, đặc điểm

Eco-DriveChronographMade in JapanSuper TitaniumTM (Duratect DLC)Luminous Hands and IndexPerpetual Calendar

Chi tiết