AT8240-74L

> Liên Hệ Chúng Tôi

AT8240-74L

Đặc điểm kỹ thuật

Tính năng, đặc điểm

Eco-DriveSuper TitaniumTMPerpetual CalendarGlobal Radio-ControlledLuminous Hands and IndexChronographMade in JapanPair