AT8195-85L

> Liên Hệ Chúng Tôi

AT8195-85L

Đặc điểm kỹ thuật

Tính năng, đặc điểm

Eco-DriveSuper TitaniumTMDuratectPerpetual CalendarWorld TimeWater Resistant to 20barRadio-ControlledChronographFlying Distance and Navigation Calculations

Chi tiết