AT8194-11X

> Liên Hệ Chúng Tôi

AT8194-11X

Đặc điểm kỹ thuật

Tính năng, đặc điểm

Eco-DriveSuper TitaniumTMDuratectPerpetual CalendarWorld TimeWater Resistant to 20barRadio-ControlledChronographLeatherFlying Distance and Navigation Calculations

Chi tiết