AT8187-75E

> Liên Hệ Chúng Tôi

AT8187-75E

Đặc điểm kỹ thuật

Tính năng, đặc điểm

Eco-DriveSuper TitaniumTMDuratectPerpetual CalendarGlobal Radio-ControlledLuminous Hands and IndexChronographMade in Japan

Chi tiết