AT8049-61W

> Liên Hệ Chúng Tôi

AT8049-61W

Đặc điểm kỹ thuật

Tính năng, đặc điểm

Eco-DriveSuper TitaniumTMDuratectLuminous Hands and IndexGlobal Radio-ControlledChronographPerpetual CalendarMade in JapanLimited