Về Citizen

Better Starts Now là niềm tin đơn giản
Luôn luôn có thể làm cho một điều gì đó tốt đẹp hơn,
Và bây giờ là lúc để bắt đầu thực hiện nó.

bsn

Better Starts Now is the simple belief that no matter who you are or what you do,

It is always possible to make something better – and now is the time to start doing it.

We believe that better and now are both infinite, and that there is always

a next ‘better’ and a new ‘now’ in which you can start pursuing it.

Vai trò của chúng tôi là
“Mở cửa mới cho ngành công nghiệp đồng hồ”

img_philosophy_02

Chúng tôi lấy cảm hứng từ ý tưởng rằng tạo ra đồng hồ vẫn là một công việc đang diễn ra, không phải là một bài học lịch sử? Khám phá khả năng mới cho tương lai là điều luôn kích thích chúng ta.

img_philosophy_02

Chúng tôi lấy cảm hứng từ ý tưởng rằng tạo ra đồng hồ vẫn là một công việc đang diễn ra, không phải là một bài học lịch sử? Khám phá khả năng mới cho tương lai là điều luôn kích thích chúng ta.

Chúng tôi muốn truyền cảm hứng cho khách hàng của mình với những lý tưởng mà chúng tôi đưa vào đồng hồ của chúng tôi, vì chúng tôi gọi nó là sự kết hợp của công nghệ và vẻ đẹp, vì vậy chúng tôi đã chế tạo từng chi tiết cuối cùng của đồng hồ trên máy móc của riêng mình.

Citizen Technologies
Citizen Technologies

Chúng tôi muốn truyền cảm hứng cho khách hàng của mình với những lý tưởng mà chúng tôi đưa vào đồng hồ của chúng tôi, vì chúng tôi gọi nó là sự kết hợp của công nghệ và vẻ đẹp, vì vậy chúng tôi đã chế tạo từng chi tiết cuối cùng của đồng hồ trên máy móc của riêng mình.

img_philosophy_04

Chúng tôi tin rằng không có giới hạn nào để làm tốt hơn, vì vậy chúng tôi không bao giờ ngừng làm việc để cải tiến từng thành công và thất bại của chúng tôi dù lớn hay nhỏ.

img_philosophy_04

Chúng tôi tin rằng không có giới hạn nào để làm tốt hơn, vì vậy chúng tôi không bao giờ ngừng làm việc để cải tiến từng thành công và thất bại của chúng tôi dù lớn hay nhỏ.

Chúng tôi là CITIZEN,
Những người nhìn thấy thế giới như là một công việc đang tiến triển.
Một nơi để được cải thiện.

Một nơi mà thời gian được đo không chỉ trong vài giây,
Nhưng trong bước đi phía trước.

BETTER STARTS NOW

Về Citizen

CÔNG TY CITIZEN WATCH là một nhà sản xuất thực sự với một quy trình sản xuất toàn diện, kéo dài từ việc tạo ra bộ phận riêng của đồng hồ cho đến bước lắp ráp cuối cùng của nó. Công ty hoạt động tại hơn 100 quốc gia trên thế giới. Kể từ khi thành lập vào năm 1918, Công ty cổ phần đã nắm giữ niềm tin vào “Better Starts Now” – nghĩa là bạn là ai và bạn làm gì, bạn luôn có thể làm tốt hơn, và bây giờ là thời điểm bắt đầu làm việc đó.

Chia sẻ niềm tin này, chúng tôi đã chế tạo đồng hồ, phát minh ra và cải tiến công nghệ và khám phá tương lai của đồng hồ như công nghệ Eco-Drive độc quyền của chúng tôi và hệ thống chấm công vệ tinh vệ tinh Satellite Wave.

Về Citizen

CÔNG TY CITIZEN WATCH là một nhà sản xuất thực sự với một quy trình sản xuất toàn diện, kéo dài từ việc tạo ra bộ phận riêng của đồng hồ cho đến bước lắp ráp cuối cùng của nó. Công ty hoạt động tại hơn 100 quốc gia trên thế giới. Kể từ khi thành lập vào năm 1918, Công ty cổ phần đã nắm giữ niềm tin vào “Better Starts Now” – nghĩa là bạn là ai và bạn làm gì, bạn luôn có thể làm tốt hơn, và bây giờ là thời điểm bắt đầu làm việc đó.

Chia sẻ niềm tin này, chúng tôi đã chế tạo đồng hồ, phát minh ra và cải tiến công nghệ và khám phá tương lai của đồng hồ như công nghệ Eco-Drive độc quyền của chúng tôi và hệ thống chấm công vệ tinh vệ tinh Satellite Wave.

Citizen Watch Lineup

> Đồng hồ đặc biệt

Citizen Technologies

> Công nghệ

betterstartnow

>Tốt hơn bắt đầu ngay bây giờ

40years

>40 Năm của Eco-Drive

Search now
Generic filters
Exact matches only